Giám đốc công ty BBT và chủ THOL Gym Center cao 172cm, nặng 72-73kg, 40kg cơ và 7-8% mỡ

Model của THOL Gym Center - BBT, cân nặng 60 kg, chiều cao 166 cm, 27 kg cơ, tỉ lệ mỡ là 15%.

Là PT trưởng của THOL Gym Center, chiều cao là 185 cm, cân nặng là 95kg, tỷ lệ mỡ 12%, có 47.1 kg cơ

Là PT nam của THOL Gym Center, cao 1m69, cân nặng là 80 kg, 43 kg cơ, phẩn trăm mỡ chiếm 7,2%

Là một PT nữ của THOL Gym Center, cô có chiều cao 158 cm, cân nặng 50 kg, phần trăm mỡ là 18%, và khối lượng cơ là 23 kg.

Là PT nữ của THOL Gym Center, có chiều cao 165 cm, cân nặng 53 kg, khối lượng cơ 23.5 kg, và tỷ lệ mỡ là 18%

PT nam của THOL Gym Center, Cao 176 cm, cân nặng 74 kg, tỷ lệ mỡ 11%, khối lượng cơ là 37kg

PT nam của THOL Gym Center với chiều cao 1m73, cân nặng 73kg, cơ thể lean. Anh Tân đã có 6 năm kinh nghiệm trong nghề PT.

Là một PT nam của THOL Gym Center, chiều cao 1m73, cân nặng 73kg, khối lượng cơ là 37.6 kg, phần trăm mỡ là 8.6%.